Свободни работни места

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Обработване на различни видове застраховки и възникнали застрахователни събития;
 • Окомплектоване на всички документи, касаещи застрахователния портфейл;
 • Приемане и попълване на уведомленията за щети по сключените застрахователни договори;
 • Следене за реда по архивирането на полиците при различните видове застраховки, както и това на щетите;
 • Осъществяване на контакти с потенциални застрахователи, водене на преговори за сключване на застрахователни договори и изготвяне на оферти;
 • Оказване на съдействие за изпълнението на задълженията на застрахователния посредник;
 • Участие в изготвянето на справки и доклади за нуждите на мениджмънта на компанията.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование с образователно квалификационна степен магистър – за предимство ще се счита специалността „Застраховане";
 • Минимум една година опит на подобна позиция;
 • Отлично познаване на застрахователното и данъчното законодателство;
 • Много добри компютърни умения – MS Office, бази данни;
 • Английски език на работно ниво. Руски език ще се счита за предимство;
 • Комуникативност, организираност, прецизност, инициативност, умения за работа в екип и под напрежение, както и способност за довеждане на поетите ангажименти докрай.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 13.02.2015 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Конфигурира критичните за работата на мрежата устройства;
 • Работи върху решаването на проблеми, ескалирани от Центъра за управление;
 • При невъзможност да реши проблема в установения срок, действа съгласно процедурите за ескалация;
 • Работи в сътрудничество с други отдели в компанията върху планирането и имплементирането на нови технологии, продукти, или при промяна дизайна на мрежата;
 • Взема самостоятелни решения, свързани с отстраняване на откази, неизправности и възстановяване на качеството на услугите;
 • Съдейства при избора на програмно – апаратни средства за техническо обслужване и мониторинг на мрежата и услугите;
 • Следва установените процедури/ политики за работа в мрежата на компанията.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование, в областта на комуникационните технологии или ИТ;
 • Допълнителни технически специализации – ще се считат за предимство;
 • Професионален опит в сферата на мрежовите технологии -минимум 3 години:
  • VoIP технологии – SIP, H.323, SS7, ISDN;
  • MPLS, Tag switching, Traffic engineering, QoS;
  • VPN – IPVPN, L2VPN, Tunneling;
  • Протоколи: Frame Relay, ATM, HDLC, PPP, TCP/ IP;
  • Маршрутизация:BGP-4, OSPF, EIGPR,IS-IS, RIP.
 • Компютърна грамотност – MS Office;
 • Много добро писмено и говоримо владеене на английски език;
 • Умение за работа в динамична среда и под напрежение, умение за работа в екип, умения за вземане на решения, гъвкавост, инициативност, аналитично мислене;
 • Свидетелство за управление на МПС.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 31.01.2015 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз