Свободни работни места

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Конфигурира критичните за работата на мрежата устройства;
 • Работи върху решаването на проблеми, ескалирани от Центъра за управление;
 • При невъзможност да реши проблема в установения срок, действа съгласно процедурите за ескалация;
 • Работи в сътрудничество с други отдели в компанията върху планирането и имплементирането на нови технологии, продукти, или при промяна дизайна на мрежата;
 • Взема самостоятелни решения, свързани с отстраняване на откази, неизправности и възстановяване на качеството на услугите;
 • Съдейства при избора на програмно – апаратни средства за техническо обслужване и мониторинг на мрежата и услугите;
 • Следва установените процедури/ политики за работа в мрежата на компанията.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование, в областта на комуникационните технологии или ИТ;
 • Допълнителни технически специализации – ще се считат за предимство;
 • Професионален опит в сферата на мрежовите технологии - минимум 3 години:
  • VoIP технологии – SIP, H.323, SS7, ISDN;
  • MPLS, Tag switching, Traffic engineering, QoS;
  • VPN – IPVPN, L2VPN, Tunneling;
  • Протоколи: Frame Relay, ATM, HDLC, PPP, TCP/ IP;
  • Маршрутизация:BGP-4, OSPF, EIGPR,IS-IS, RIP;
 • Компютърна грамотност – MS Office;
 • Много добро писмено и говоримо владеене на английски език;
 • Умение за работа в динамична среда и под напрежение, умение за работа в екип, умения за вземане на решения, гъвкавост, инициативност, аналитично мислене;
 • Свидетелство за управление на МПС.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 14.09.2014 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

JOB DISCRIPTION:

 • Audit and report (to CRM system developers) issues associated with the system and monitor their resolution;
 • Test the system after  issues have been resolved and approve changes made by the developers;
 • Prepare specifications for new functionalities within the CRM software;
 • Conduct tests to the system with the developers before the implementation of new functionalities;
 • Carry out trainings for end users;
 • Provide methodological assistance and support end users of the CRM system.

WE EXPECT:

 • Master's degree in Information Systems, Computer Science, Management, Marketing or other relevant to the position;
 • Certification in CRM software systems and specialization in Marketing and/or Sales will be considered an advantage;
 • Minimum 2 years of experience in a similar position. Experience in the deployment and the design of CRM and ERP systems. Experience in gathering business requirements and their transformation into detailed functional design;
 • Advanced MS Office skills; experience with CRM and ERP systems; knowledge in SQL;
 • Fluent English - spoken and written;
 • Ability to plan and organize; analytical thinking; communication skills; ability to conduct meetings; presentations skills, teamwork; ability to control multiple tasks simultaneously and effectively prioritize.

If you are interested, please e-mail your CV to hr@overgas.bg by 14.09.2014. Only short listed candidates will be contacted. All applications will be treated with strict confidentiality.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Отговаря за присъединяването на нови потребители – разработка на нови мрежови и информационни услуги, услуги с добавена стойност, провизиране на последната миля за бъдещи и настоящи договори от други оператори;
 • Отговаря за обслужването на корпоративни потребители, като отговаря за следпродажбеното обслужване, предявени претенции, координация на процеса по смяна на параметри на услуга, координиране на процеса с цел максимално качество на крайния продукт и отчитане на дейността;
 • Проучва, анализира и класифицира предлагането на телекомуникационни услуги на територията на Р.България, Гърция, Румъния и други държави;
 • Проучва нови технологии и прилагането им за телеком и информационни услуги.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование;
 • Допълнителни технически специализации – ще се считат за предимство;
 • Професионален опит на подобна позиция - минимум 3 години;
 • Познания и опит по мрежови решения и услуги за телеком оператори и корпорации;
 • Умения да идентифицира, разработва и представя нужните на клиента услуги;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Много добро писмено и говоримо владеене на английски език;
 • Умение за работа под напрежение, стремеж към развитие и усъвършенстване, работа в екип, умения за вземане на решения, позитивно мислене;
 • Свидетелство за управление на МПС, възможност за пътуване в страната и чужбина.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 04.09.2014 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

За повече информация: (02) 4283 553, 401.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз