Свободни работни места

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Събиране и обработка на входяща информация и образуване на цени за разпределение и снабдяване с природен газ, цени на топлинна и електрическа енергия;
 • Поддържане на актуална база данни с ценова информация и нормативни документи в областта на ценообразуването;
 • Изготвяне на справки и анализи с ценова информация;
 • Изготвяне на раздел „Цени и ценообразуване" в отчетите и бизнес плановете на „Овергаз Инк." АД и на газоразпределителните дружества.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование, степен магистър- специалност „Икономика", „Енергетика", „Стопанско управление" или друга подобна;
 • Минимум 2 години опит в сходна дейност. Опит в работата с ДКЕВР и  познания в областта на нормативната уредба на ценообразуване в енергетиката ще се считат за предимство;
 • Компютърна грамотност –много добри умения за работа с MS Office;
 • Работно ниво на владеене на английски език;
 • Организираност, отговорност, логическо и аналитичномислене, инициативност, комуникативности умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 15.01.2015г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалността на вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Конфигурира критичните за работата на мрежата устройства;
 • Работи върху решаването на проблеми, ескалирани от Центъра за управление;
 • При невъзможност да реши проблема в установения срок, действа съгласно процедурите за ескалация;
 • Работи в сътрудничество с други отдели в компанията върху планирането и имплементирането на нови технологии, продукти, или при промяна дизайна на мрежата;
 • Взема самостоятелни решения, свързани с отстраняване на откази, неизправности и възстановяване на качеството на услугите;
 • Съдейства при избора на програмно – апаратни средства за техническо обслужване и мониторинг на мрежата и услугите;
 • Следва установените процедури/ политики за работа в мрежата на компанията.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование, в областта на комуникационните технологии или ИТ;
 • Допълнителни технически специализации – ще се считат за предимство;
 • Професионален опит в сферата на мрежовите технологии -минимум 3 години:
  • VoIP технологии – SIP, H.323, SS7, ISDN;
  • MPLS, Tag switching, Traffic engineering, QoS;
  • VPN – IPVPN, L2VPN, Tunneling;
  • Протоколи: Frame Relay, ATM, HDLC, PPP, TCP/ IP;
  • Маршрутизация:BGP-4, OSPF, EIGPR,IS-IS, RIP.
 • Компютърна грамотност – MS Office;
 • Много добро писмено и говоримо владеене на английски език;
 • Умение за работа в динамична среда и под напрежение, умение за работа в екип, умения за вземане на решения, гъвкавост, инициативност, аналитично мислене;
 • Свидетелство за управление на МПС.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 04.01.2015 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Участва в разработването и провеждането на маркетингови изследвания;
 • Извършва статистически и маркетингови анализи;
 • Събира и актуализира регулярно статистическа и маркетингова информация;
 • Въвежда и обработва информацията в SPSS и CRM;
 • Изготвя презентации на извършените проучвания.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше образование- специалност „Социология”, „Маркетинг”, „Статистика” или друга подобна;
 • Минимум 1 година опит в организация и обработка на резултати от маркетингови изследвания;
 • Компютърна грамотност – умения за работа с SPSS, отлично владеене на MS Office;
 • Добро ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо;
 • Организираност, аналитично мислене, креативност, систематичност, инициативност и проактивност, комуникативност и умения за работа в екип, отлични презентационни умения.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 31.12.2014 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалността на вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз