Свободни работни места

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Координиране на работата по проекти на "Овергаз Инк." АД в Р. Сърбия;
 • Осъществяване на обмен на информация между мениджмънта на "Овергаз Инк." АД и дружеството в Р. Сърбия;
 • Подготовка наразпоредителни и информационни документи;
 • Обработка(вкл. превод) на входящи/изходящидокументи от сръбски партньори и на други информационни материали;
 • Координация на дейностите и съдействие на дружествата от групата на "Овергаз Инк." АД при подготовка и изпълнение на нови проекти на територията на Р. Сърбия;
 • Изготвяне на бюджет и бизнес план за дейността,проследяване и контрол на тяхното изпълнение и предложение на коригиращи мерки при нужда;
 • Проследяване на състоянието и развитието на пазара на природен газ в Р. Сърбия;
 • Работата изисква пътувания до Р. Сърбия.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше образование - степен Магистър;
 • Минимум 3 години опит в управлението на проекти (или сходни на позицията дейности);
 • Познаване на Сръбското законодателство в сферата на търговията и енергетиката;
 • Отлични умения за работа с MS Office;
 • Отлично владеене на сръбски и английски език;
 • Отговорност, комуникативност, инициативност, умения за организация и планиране на работния процес, ангажираност и работа в екип.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 31.07.2014г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

За повече информация: (02) 4283 401.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Конфигурира критичните за работата на мрежата устройства;
 • Работи върху решаването на проблеми, ескалирани от Центъра за управление;
 • При невъзможност да реши проблема в установения срок, действа съгласно процедурите за ескалация;
 • Работи в сътрудничество с други отдели в компанията върху планирането и имплементирането на нови технологии, продукти, или при промяна дизайна на мрежата;
 • Взема самостоятелни решения, свързани с отстраняване на откази, неизправности и възстановяване на качеството на услугите;
 • Съдейства при избора на програмно – апаратни средства за техническо обслужване и мониторинг на мрежата и услугите;
 • Следва установените процедури/ политики за работа в мрежата на компанията .

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование, в областта на комуникационните технологии или ИТ;
 • Допълнителни технически специализации – ще се считат за предимство;
 • Професионален опит в сферата на мрежовите технологии -минимум 3 години:
  • VoIP технологии – SIP, H.323, SS7, ISDN;
  • MPLS, Tag switching, Traffic engineering, QoS;
  • VPN – IPVPN, L2VPN, Tunneling;
  • Протоколи: Frame Relay, ATM, HDLC, PPP, TCP/ IP;
  • Маршрутизация:BGP-4, OSPF, EIGPR,IS-IS, RIP.
 • Компютърна грамотност – MS Office;
 • Много добро писмено и говоримо владеене на английски език;
 • Умение за работа в динамична среда и под напрежение, умение за работа в екип, умения за вземане на решения, гъвкавост, инициативност, аналитично мислене;
 • Свидетелство за управление на МПС.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 21.07.2014 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалност на вашите данни. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

За повече информация: (02) 4283 553, 401.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз