Свободни работни места

JOB DISCRIPTION:

 • Audit and report (to CRM system developers) issues associated with the system and monitor their resolution;
 • Test the system after  issues have been resolved and approve changes made by the developers;
 • Prepare specifications for new functionalities within the CRM software;
 • Conduct tests to the system with the developers before the implementation of new functionalities;
 • Carry out trainings for end users;
 • Provide methodological assistance and support end users of the CRM system.

WE EXPECT:

 • Master's degree in Information Systems, Computer Science, Management, Marketing or other relevant to the position;
 • Certification in CRM software systems and specialization in Marketing and/or Sales will be considered an advantage;
 • Minimum 2 years of experience in a similar position. Experience in the deployment and the design of CRM and ERP systems. Experience in gathering business requirements and their transformation into detailed functional design;
 • Advanced MS Office skills; experience with CRM and ERP systems; knowledge in SQL;
 • Fluent English - spoken and written;
 • Ability to plan and organize; analytical thinking; communication skills; ability to conduct meetings; presentations skills, teamwork; ability to control multiple tasks simultaneously and effectively prioritize.

If you are interested, please e-mail your CV to hr@overgas.bg by 27.08.2014. Only short listed candidates will be contacted. All applications will be treated with strict confidentiality.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Сменен режим на работа, която включва:

 • Поддръжка и обслужване на съоръженията в локалната отоплителна централа – котли, когенератор, спомагателни съоръжения и системи;
 • Контролира и отговаря за оптималните параметри на работа на съоръженията;
 • Извършва периодични обходи и огледи на съоръженията по предварително определена последователност;
 • Следи състоянието на технологичните параметри и при необходимост ги регулира;
 • Следи за основните параметри на топлопреносителя и брутното производство на електрическа енергия;
 • Отговаря за температурата на изходящата вода и следи за нормалната работа на:
  • разходомера, отчитащ потреблението на природен газ на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ);
  • електронното табло на ИКПТЕЕ;
  • топломерите, отчитащи произведеното количество топлинна енергия от когенератора и централата ;
  • топломерите на абонатните станции;
  • електромер HH.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Средно специално образование – в областта на топлотехника, топлоенергетика и газоснабдяване.
 • Свидетелство за правоспособност за работа с водогрейни котли. Придобити сертификати за работа с инсталации и съоръжения, работещи на природен газ, ще се считат за предимство;
 • Професионален опит - минимум 1 година като оператор на водогреен котел. Работа с когенерационни системи ще се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност – MS Office;
 • Възможност за работа на сменен график (в т.ч. нощни смени);
 • Отговорност, лоялност, прецизност, енергичност, комуникативност, умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 25.08.2014 г. (включително), като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Гарантираме конфиденциалността на вашите данни. Желаем успех на всички кандидати.
 

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз