"Българско школо"


"Българско школо"е най-мащабният и амбициозен образователен проект на "ОВЕРГАЗ".

Проектът е с личната подкрепа на г-н Сашо Дончев - ангажиран и съпричастен с образователната кауза. В годишното издание на Българския Forbes г-н Дончев споделя, че мечтата му е изграждането на Университет. Логичният преход към висшето образование са предшестващите го образователни степени.

Проектът включва изграждането на учебен комплекс в София, в който да се обучават деца от детската градина до дванадесет-класно училище.

ВИЗИЯ

Създаване на общност от щастливи деца, пълноценно изживяващи своето детство и  израстващи като образовани, активни и успешни българи.

МИСИЯ

  • Подготовка на уверени и успешни млади хора;
  • Инвестиране в личностното развитие на децата;
  • Създаване на условия за придобиване на практически умения за успешна бъдеща реализация.

ЦЕЛИ

  • Създаване на среда за изграждане и развитие на  свободни, отговорни и съпричастни професионалисти;
  • Откриване и развиване на талантите на децата и стимулиране на тяхната индивидуалност;
  • Обучение, стимулиране на активността и подкрепа на младите хора в областта на образованието, спорта, културата и науката;
  • Формиране на социални навици за успешна интеграция в съвременното общество.

СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ:

  • Стипендии за учениците с най-добри постижения от участия в републикански и международни олимпиади, конкурси и форуми;
  • Награден фонд за ученици и преподаватели за прилагане на нови и атрактивни методи за усвояване на учебния материал.

"Българско школо" е училище с история и добро име в обществото, защото съчетава традициите на българското образование от годините на неговия възход и иновационните практики в обучението.

web: http://www.bgshkolo.com/