25 Август 2017

В съответствие с решение на Комисия за енергийно и водно регулиране № Ц-16/ 17.08.2017 г. „Овергаз Мрежи“ АД намалява цените за снабдяване с природен газ, считано от 01.09.2017 г.

Във връзка с предстоящите промени на цените на „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД, утвърдените с решение на КЕВР № Ц-16/17.08.2017г. цени за разпределение на природен газ по мрежите ниско налягане на „Овергаз Мрежи“ АД ще се прилагат от 01.10.2017 г.

С решението на КЕВР може да се запознаете тук .