04 Октомври 2017

Общо 1073 са домакинствата, клиенти на „Овергаз Мрежи“, одобрени по проекта „DESIREE Gas“* от началото на програмата. За близо година възползвалите се от програмата са усвоили приблизително 900 000 лева безвъзмездна финансова помощ. Клиенти на компанията от 27 различни населени места са кандидатствали по програмата. Най-много заявления има в София, Разград, Русе, Велико Търново и Горна Оряховица, следвани от Ямбол, Попово, Монтана и Кюстендил.(вижте повече в графиката)

 

В 70% от случаите електроенергията е замененият енергоизточник за отопление. 28% от бенефициентите са избрали природния газ пред дървата за огрев, а 2% са заменили въглищата с по-екологичното синьо гориво. 70% от заявленията за газификация са на апартаменти, а 30% на къщи.

 

Август 2017 е месецът с най-много новоприсъединени домакинства. Според експертите ни, работещи по програмата, това се дължи на въведените през юли тази година изменения, които облекчават кандидастването за клиентите. Новите условия са факт благодарение на предложенията и усилията на експертите от Българска асоциация природен газ с активното участие на колеги от „Овергаз Мрежи“. А сред тях са: съкратено и опростено заявление за кандидатстване, намаляване на срока за разглеждане и одобрение на молбите, както и на броя на образците. Отпадна и изискването документите да се изготвят и на английски език. Вече не е необходимо да се предоставят допълнителни удостоверения или квитанции, като например за платени местни данъци и такси за имота.

 

 

 

*Целта на програмата DESIREE Gas е да стимулира замяна на нискоефективните енергоизточници с природен газ и развитие на битовата газификация у нас. Тя покрива 20% от разходите за газификация на жилището, като сумата може да достигне до 2 400 лева за едно домакинство.