05 Януари 2018

Експерти на „Овергаз“ проведоха открит урок по екология в „Българско школо“ с ученици от 6 клас по проект "Опознай природата и я опазвай"*. Темата беше "Природният газ, качеството на въздуха и здравето". Децата научиха, че основните източници на замърсяване на въздуха са твърдите горива, а природният газ е екологичен енергоизточник.

Никола Делев от „Овергаз“ обясни на учениците колко важно е да се предприемат мерки за подобряване на качеството на въздуха, защото 7 милиона души годишно в света умират от болести, причинени от мръсния въздух.

Децата научиха как може да се намали замърсяването. За да е по-чист въздухът е необходимо да се използват екологосъобразни горива, какъвто е природният газ, да се пести енергия и по-често да се почистват улиците. Учениците се обединиха около тезата, че хората са част от природата и не трябва да я замърсяват.

 

*Проектът "Опознай природата и я опазвай" започва през 2008 г. и се осъществява с деца от 5-6 клас на "Българско школо". Той е част от дългосрочната инициатива за опазване на околната среда и екологичната отговорност на „Овергаз“. Целта на инициативата е да се изгради положително отношение към природата в младото поколение, като се използват както традиционните методи за обучение, така и работа сред природата.