16 Януари 2018

 

 

Служителите на „Овергаз" са спестили 28 337 страници хартия, като са използвали мобилната система „АММ Mobile" през 2017 година. Само за месец декември броят неразпечатани страници е достигнал 2 430. От началото на проекта мобилната системата е дала възможност да се спестят 46 582 страници.

 

Благодарение на „AMM Mobile" служителите на „Овергаз" не само пестят значително количество хартия, но намаляват и грешките при отчитане на клиентите. С приложението процесът, с който се отчита потреблението на природен газ, е по-лесен - служителите не трябва да въвеждат показателите ръчно и по няколко пъти на хартия, а само да сканират разходомера и да нанесат данните на клиентите директно в системата чрез таблетите си.

 

 „Овергаз" внедрява мобилната система през май 2016 година. „AMM Mobile" е продукт изцяло на екипа на компанията - от идеята до реализацията на приложение, което да улесни поддръжката на газоразпределителната мрежа.