20 Март 2018

 

            За тринайсети път Овергаз и Министерство на образованието и науката организират национален учебно-професионален конкурс "Най-добър млад инсталатор". Целта на състезанието е да даде възможност на младите техници за бърза и успешна реализация. Събитието е част от календара на МОН.

 

В конкурса участват ученици от 11-ти и 12-ти клас, които се обучават по професия „Техник/монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” в различни специалности като „Газова техника“, „Топлотехника“ и „Възобновяеми енергийни източници“. Състезанието вече започна, като в него тази година се включиха 4 професионални гимназии с няколко отбора от всяка*.

 

Първият кръг на конкурса се проведе през февруари, когато учениците показаха теоретични знания за природния газ и приложенията му, отоплителните инсталации и електрическите измервания. Участниците, които постигнаха резултат повече от 80 %, се класираха на втори - регионален кръг. На този етап младите техници показват практическите си умения. Домакини са професионалните гимназии в София и Русе.

 

На третия кръг младите инсталатори ще трябва да изработят елементи от газови, отоплителни и санитарни инсталации по технологично задание. Финалът ще се проведе на 24 и 27 април в град Русе. Победителите ще бъдат приети в две от водещите в областта висши училища – Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” и Русенския университет „Ангел Кънчев”. 

 

 

*Професионална гимназия по транспорт и енергетика “Хенри Форд” гр. София - 7 отбора;

Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост "Христо Ботев" гр. Перник – 1 отбор;

Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров”гр. Русе – 4 отбора;

Професионална гимназия по електротехника и електроника   "Михайло Василиевич Ломоносов" Гр. Горна Оряховица - 2 отбора.