26 Март 2018

И тази година Овергаз участва в една от най-големите световни инициативи за борба с климатичните промени - „Часът на Земята". По традиция компанията загаси за час осветлението във всички свои офиси. Към „Часът на Земята" се присъединиха всички работещи в Овергаз, които в знак на съпричастност загасиха и осветлението в домовете си.

Най-голямата природозащитна инициатива в света се проведе за дванайсети път, като Овергаз участва в кампанията от самото й начало в България. Тази година инициативата беше на 24 март, а мотото е „Свържи се с природата".        

Със своята дейност Овергаз допринася за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда. Газификацията е един от начините устойчиво да намаляват емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Като са заменили течни, твърди горива и електроенергия с природен газ, клиентите на „Овергаз Мрежи" са спомогнали атмосферните замърсители и парникови газове да са с над 481 000 тона по-малко през 2017 година.