02 Април 2018

 

Няма да има увеличение на цената на природния газ за клиентите на „Овергаз Мрежи", въпреки че горивото поскъпна от 1 април с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. Новата цена, на която „Булгаргаз" ще продава синьото гориво, е с 2,6 % по-висока от цената през първите три месеца на 2018 година.

 

Синьото гориво продължава да е по-изгодна и екологична алтернатива от другите енергоизточници. Отоплението и готвенето с природен газ за битовите потребители излиза над 2 пъти по-евтино в сравнение с електроенергията. С толкова по-скъп излиза мазутът за бизнеса, а цената на газьола е 3 пъти по-висока за предприятията от тази на газа.