29 Юни 2018

 

Проливните дъждове в последните дни, които предизвикаха наводнения, не са засегнали газоразпределителната мрежа на „Овергаз Мрежи“ в страната. Компанията е собственик на 2 200 км. газоразпределителни мрежи на териториите на 51 български общини, по които годишно се разпределят над 300 млн. куб. м. природен газ. „Овергаз Мрежи“ обслужва 56 500 битови и над 3 000 стопански клиенти.

 

Газоразпределителната мрежа на „Овергаз Мрежи“ е проектирана и изградена да устои на природни бедствия. Заради това неприятни метеорологични условия, като силни валежи и градушки, не са причина за повреди по газовата инфраструктура на компанията. Щетите по мрежата най-често са причинени от нерегламентирани изкопни работи или пътни транспортни произшествия.*

 

Когато фирмите или гражданите извършват строително-ремонтни дейности без да ги съгласуват с компанията или не се снабдяват с карта на газовата инфраструктура в района, често увреждат съоръжения и създават предпоставки за аварии. Щети нанасят и шофьори на автомобили, които по невнимание блъскат външни отклонения от газоразпределителната мрежа.

 

 

 

*Сигнали могат да се подават денонощно на телефоните на аварийните ни екипи – 0800 11 211.