05 Юли 2018

 

Безвъзмездната финансова помощ по проекта „DESIREE Gas“ се увеличава от 20 % на 30 % от разходите за газификация на жилището. Програмата цели да стимулира развитието на битовата газификация у нас, като осигури част от необходимото финансиране, за да се заменят нискоефективните енергоизточници с природен газ. Кандидатите по проекта вече ще получават и допълнително финансиране в размер на 100% от цената за присъединяване.

 

Изчисленията сочат, че благодарение на промените средният размер на финансовата помощ ще се увеличи от 914 лева на 1 744 лева. Това означава, че клиентите, които искат да се газифицират, ще могат да се възползват от почти 2 пъти по-голяма финансова помощ от досегашната. Срокът на програмата също се променя, като се удължава до 2020 година. А всички потребители, присъединени преди промените, ще получат възможност за допълнително финансиране в размер на разликата между средствата при старите и при новите условия. От старта на „DESIREE Gas“ клиентите на „Овергаз Мрежи“, които са се възползвали от програмата, са близо 2 000.

 

Новите условия на проекта бяха представени на Годишната асамблея на донорите на Международен фонд „Козлодуй” през декември 2017 година, като предложенията за промени бяха защитени с активното участие на представители на „Овергаз Мрежи“. Сериозна предпоставка за по-добрите условията за финансиране е и значително улеснената процедура за кандидатстване от средата на 2017 година отново благодарение на предложенията и усилията на експертите от Българска асоциация природен газ и „Овергаз Мрежи“. Отпадането на излишна документация повиши интереса на потенциалните клиенти към програмата.Заявлението за кандидатстване се съкрати и опрости, намали се срокът за разглеждане и одобрение на молбите, както и на броя на образците. Отпадна и изискването документите да се изготвят и на английски език.

 

Допълнителните споразумения за новите условия по „DESIREE Gas“ между газоразпределителните дружества и Министерството на енергетиката бяха подписани в присъствието на ресорния министър Теменужка Петкова и на ръководителя на Международен фонд Козлодуй от Европейската банка за възстановяване и развитие Валентин Шайдер. Пламен Михайлов, ръководител проект „DESIREE Gas“ в „Овергаз Мрежи“, прие документа от министър Петкова.