Клиентски центрове

Уважаеми клиенти, на 10.05.2019 г. поради производствени причини клиентските центрове няма да работят. Може да се обръщате за информация и съдействие на Националния информационен телефон на дружеството 0700 11 110. Моля да ни извините за създаденото неудобство. Благодарим Ви за разбирането.

Изберете населено място

В клиентските центрове можете да получите персонална консултация за възможностите за осигуряване на цялостно решение за ефективно отопление, готвене и подгряване на вода. Нашите консултанти ще Ви информират и за актуалните ни специални предложения за газификация или за покупка на газови уреди.

ВАЖНО Техническите (съгласувателни) услуги - предоставяне на изходни данни и съгласуване на инвестиционни проекти - съгласно изградени/ проектни газоразпределителни мрежи и съоръжения се извършват САМО в офиса на „Овергаз Мрежи" АД в сградата на направление "Архитектура и градоустройство" на адрес: гр. София, ул. Сердика № 5. Работно време: от понеделник до петък от 08:30-12:30 часа и от 13:30-17:30 часа, телефон за контакт: 0875 127 793 или (02) 986 40 10.