График за отчитане на битови потребители

„Овергаз Мрежи" АД, като оператор на газоразпределителни мрежи и в съответствие с Общите условия за разпределение и снабдяване с природен газ на потребители за битови нужди, обявява график за отчитане на битовите потребители през 2017 г. Графикът е представен по-долу и се отнася за всички населени места, където компанията предлага услугите по разпределение и снабдяване на природен газ.

 

 

Месец

Период за отчитане

Януари

30.01.2017г.- 01.02.2017г.

Февруари

27.02.2017г.- 01.03.2017г.

Март

29.03.2017г.- 31.03.2017г.

Април

27.04.2017г.- 30.04.2017г.

Май

29.05.2017г.- 31.05.2017г.

Юни

28.06.2017г.- 30.06.2017г.

Юли

27.07.2017г.- 31.07.2017г.

Август

29.08.2017г.- 31.08.2017г.

Септември

28.09.2017г.- 30.09.2017г.

Октомври

30.10.2017г.- 01.11.2017г.

Ноември

28.11.2017г.- 30.11.2017г.

Декември

29.12.2017г.- 02.01.2018г.