График за отчитане на стопански потребители

„Овергаз Мрежи" АД, като оператор на газоразпределителни мрежи и в съответствие с правилата заложени в системата за управление на качеството на компанията, обявява график за отчитане на стопанските потребители през 2017 г. Графикът е представен по-долу и се отнася за всички населени места, където компанията предлага услугите по разпределение и снабдяване на природен газ.

 

 

Месец

Период за отчитане

Януари

01.02.2017г.- 02.02.2017г.

Февруари

01.03.2017г.- 02.03.2017г.

Март

31.03.2017г.- 01.04.2017г.

Април

29.04.2017г.- 02.05.2017г.

Май

31.05.2017г.- 01.06.2017г.

Юни

30.06.2017г.- 01.07.2017г.

Юли

29.07.2017г.- 01.08.2017г.

Август

31.08.2017г.- 01.09.2017г.

Септември

30.09.2017г.- 02.10.2017г.

Октомври

01.11.2017г.- 02.11.2017г.

Ноември

30.11.2017г.- 01.12.2017г.

Декември

02.01.2018г.- 03.01.2018г.