Лицензионни услуги

Овергаз е компания с 25-годишен опит в предоставянето на високоефективни газови решения за дома и бизнеса. Ако Вие сте решили да оптимизирате Вашия бизнес, като се възползвате от ефективността на природния газ, ние ще Ви помогнем да реализирате Вашите цели.

Нашите консултанти ще Ви консултират за размера на Вашето потребление и най-подходящите за внедряване технологии и иновации.

Ние ще намерим най-добрите технически експерти, които да изготвят за Вас професионален проект и да изградят Вашата инсталация при минимални срокове и с гарантирано качество.

С избора на продуктите и услугите на Овергаз, Вашият бизнес си гарантира по-сигурно бъдеще, предвидими и ниски разходи за енергия и висока ефективност.