Свободни работни места

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи – касови, банкови, авансови отчети, разчети, хонорар сметки, складови документи;
 • Изготвяне на справки за НАП, НОИ, НСИ.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование- специалност „Счетоводство" или подобна;
 • Минимум 3 години опит като счетоводител. Отлично познаване и прилагане на МСФО, счетоводно, данъчно и осигурително законодателство;
 • Отлични умения за работа със специализиран счетоводен софтуер. Опит с Ажур и SAP-FI ще се счита за предимство.
 • Прецизност, организираност, комуникативност, отговорност и инициативност, умения за работа в екип.

Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 12.07.2015 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния й номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изготвя ведомости за работни заплати;
 • Генерира и подава към НАП Декларация 1 и 6;
 • Подава данни към НСИ на тримесечие и за година;
 • Изготвяне на справки за нуждите на ръководството.


ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование- специалност „Счетоводство", „Управление на човешките ресурси" или подобна;
 • Минимум 3 години опит в обработката на работни заплати. Отлично познаване на трудовото и осигурително законодателство;
 • Отлични умения за работа със специализиран софтуер за работни заплати. Работа със специализиран софтуер SAP- HR е предимство.
 • Прецизност, организираност, комуникативност, отговорност и инициативност, умения за работа в екип.


Моля, попълвайте формата за автобиография от сайта на Овергаз. Попълнената форма изпращайте на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 06.07.2015 г. (включително) като отбелязвате позицията, за която кандидатствате и референтния и номер. Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Контакт ще установим само с одобрените кандидати. Желаем успех на всички кандидати.

Формуляр за кандидатура за работа в Овергаз