Вземете сега, платете след 6 месеца с търговска отстъпка, равна на лихвата
виж повече
Вземете най-подходящия за Вашия дом газов котел на изплащане без оскъпяване.
виж повече
Газифицирайте дома си с безвъзмездно финансиране от програма DESIREE Gas
виж повече
Вземете сега, платете след 6 месеца с търговска отстъпка, равна на лихвата
виж повече
за овергаз

Това е интернет-образът на най-голямата българска частна компания в областта на природния газ.

Ние знаем, че вие сте жизнени, образовани, мотивирани за добро български граждани. Вие ще научите, че ние сме енергични, млади, образовани, мотивирани за добро български граждани. Имаме една цел – тя се нарича обществен интерес.

последни новини
02 Февруари 2018
  Уважаеми клиенти,     На 10.01.2018 г. „Овергаз Мрежи" АД издаде изравнителни фактури за услугите „Пренос през газопреносната мрежа" и „Достъп до газопреносната мрежа" за последното тримесечие на 2017 година*.Изравнителните сметки не представляват фактури за потребен природен газ за месец януари 2018 г., а са в резултат от въведената от Комисията за енергийно и водно регулиране на 01.10.2017 г. нова тарифна структура на цените за достъп и пренос.  Новата тарифна структура на цените за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз" ЕАД се във
16 Януари 2018
    Служителите на „Овергаз" са спестили 28 337 страници хартия, като са използвали мобилната система „АММ Mobile" през 2017 година. Само за месец декември броят неразпечатани страници е достигнал 2 430. От началото на проекта мобилната системата е дала възможност да се спестят 46 582 страници.   Благодарение на „AMM Mobile" служителите на „Овергаз" не само пестят значително количество хартия, но намаляват и грешките при отчитане на клиентите. С приложението процесът, с който се отчита потреблението на природен газ,
05 Януари 2018
Експерти на „Овергаз“ проведоха открит урок по екология в „Българско школо“ с ученици от 6 клас по проект "Опознай природата и я опазвай"*. Темата беше "Природният газ, качеството на въздуха и здравето". Децата научиха, че основните източници на замърсяване на въздуха са твърдите горива, а природният газ е екологичен енергоизточник. Никола Делев от „Овергаз“ обясни на учениците колко важно е да се предприемат мерки за подобряване на качеството на въздуха, защото 7 милиона души годишно в света умират от болести, причинени от мръсния въ
20 Декември 2017
  Като са заменили традиционните енергоизточници с природен газ, клиентите на Овергаз са спестили общо 189 703 990 лева от януари до септември 2017 година. Компанията обслужва над 56 000 битови и 3 000 стопански потребители на територията на 51 общини в България.   Най-големи икономии са реализирали индустриалните клиенти на Овергаз. От януари до септември 2017 година бизнесът е спестил 108 778 871 лева, като е заменил нафтата, мазута и електричеството със синьо гориво. За тези девет месеца обществено-административният сектор, който използва природен газ, е спестил 52 07
05 Декември 2017
Замяната на традиционните енергоизточници с природен газ води до намаляване на емисиите на вредни вещества и парникови газове. Благодарение на газификацията, осъществявана от Овергаз в 51 български общини, от януари до септември 2017 година е избегнато емитирането в атмосферата на над 17 000 тона вредни вещества.   За тези девет месеца клиентите на компанията, които са заменили други горива с природен газ, са спестили общо 17 522 тона серни и азотни оксиди, прахови частици, въглероден оксид и летливи органични съединения. Тези вещества оказват значително отрицателно въздей
Важно!