Open positions - Овергаз

Open positions

Open positions

Overgas is the largest private investor in the gas sector in Bulgaria. The company implements the full technological cycle: design, delivery, construction, investor control, maintenance and operation of gas distribution networks. Turnkey gasification.
If you want to become part of our team, apply by selecting a suitable position for you.

Експерт „Измерване и отчитане на природен газ“

"Овергаз Мрежи" АД търси инициативен и отговорен специалист, който да се присъедини към екипа ни.
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 
  • Планиране, контрол и отчитане на дейността по измерване и отчитане на природен газ в дружеството;
  • Извършване на регулярни и периодични проверки за коректността и точността на измерване на СТИ и свързващите ги съоръжения;
  • Мониторинг на навременното и точно измерване и отчитане на изразходеното количество природен газ от клиентите и въведените отчети в базата данни;
  • Участва в изготвянето на техническите изисквания за доставка и обслужване на средствата за търговско измерване, използвани от дружеството.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше техническо образование;
  • Компютърна грамотност MS Office, ;
  • Отговорност, умения за комуникация и работа в екип, способност за работа под напрежение.
 
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем Ви успех.
Apply View all