Open positions - Овергаз

Open positions

Open positions

Overgas is the largest private investor in the gas sector in Bulgaria. The company implements the full technological cycle: design, delivery, construction, investor control, maintenance and operation of gas distribution networks. Turnkey gasification.
If you want to become part of our team, apply by selecting a suitable position for you.

Експерт „Финансов план”

"Овергаз Мрежи" АД търси инициативен и отговорен специалист с опит в изготвянето и управлението на финансов план, който да се присъедини към екипа на "Овергаз Мрежи" АД в гр. София.
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 
 • Изготвя краткосрочен и дългосрочен финансов план;
 • Участва в изготвяне на консолидиран финансов план на Групата Овергаз;
 • Отчита, контролира и анализира изпълнението на финансовия план на дружеството, в т.ч. по структурни единици (процеси);
 • Изготвя финансови анализи на дейността на компаниите от Групата Овергаз (анализ на капиталовата структура, анализ на показатели за ефективност, рентабилност и др.);
 • Изготвя доклади за финансово състояние на дейността на компанията, в т.ч. и във вид за презентиране пред управителни органи;
 • Участва в развитието на съществуващи и/или нови IT–приложения в областта на счетоводството и финансите;
 • Изготвя оценки на икономическата ефективност на нови проекти;
 • Следи промените в нормативната уредба и отразява всички нови изисквания.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше образование, степен магистър по „Финанси”, „Икономика”, „Стопанско управление” или друга икономическа специалност;
 • Професионален опит минимум 2 години в областта на финансовия анализ, бюджетирането, управленското счетоводство или одита, както и опит с МСФО;
 • Отлични умения за работа с програмните продукти от пакета на MS Office и ERP;
 •  Добро владеене на английски език  /ползването на руски език – ще се счита за

       предимство/.

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу в срок до 17 юли 2019г.
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем Ви успех.
Apply View all