Open positions - Овергаз

Open positions

Open positions

Overgas is the largest private investor in the gas sector in Bulgaria. The company implements the full technological cycle: design, delivery, construction, investor control, maintenance and operation of gas distribution networks. Turnkey gasification.
If you want to become part of our team, apply by selecting a suitable position for you.

Търговски представител за гр. София

„Овергаз Директ“ АД предлага комплексни услуги при реализацията на проекти, имащи за цел повишаване на ефективността на крайното енергийно потребление чрез използване на природния газ, като доказал своите ефективност, икономичност, екологичност първичен енергоносител.

Търсим инициативен и позитивен търговец, който да се присъедини към търговския екип на Овергаз Директ, за да увеличи и разшири позициите на предлаганите от нас продукти и услуги.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

 •  Работа в офис и извършване на огледи по обекти;
 • Планира дейности, свързани с продажбата на продукти и услуги на битови клиенти;
 • Сключва договори за проектиране, изграждане, доставка и монтаж на газово оборудване;
 • Сключва договори за доставка на природен газ и изграждане на газови инсталации.

 

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ: 

 

 • Висше техническо или икономическо образование, завършилите специалност „Газоснабдяване“, „Топлотехника“,  „Промишлена енергетика“ са с предимство;
 • Опит в областта на строителството или енергетиката ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения – много добро владеене на MS Office;
 • Шофьорска книжка;
 • Ефективна комуникация, умения за планиране и организиране, презентационни умения, инициативност, енергичност и позитивна нагласа.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 

 • Трудов договор;
 • Конкурентно възнаграждение, допълнителни придобивки и бонусна схема при постигнати резултати;
 • Обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията;
 • Възможност за професионално развитие.
Apply View all