Open positions - Овергаз

Open positions

Open positions

Overgas is the largest private investor in the gas sector in Bulgaria. The company implements the full technological cycle: design, delivery, construction, investor control, maintenance and operation of gas distribution networks. Turnkey gasification.
If you want to become part of our team, apply by selecting a suitable position for you.

Специалист „Въвеждане на данни“

Tърсим отговорен, прецизен в детайлите и последователен в изпълнението, специалист за въвеждане на данни , който да се присъедини към екипа на Овергаз Директ АД.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Администрира продажбите на Дружеството и въвежда данни в информационните системи;
 • Поддържа актуалността на информацията в базата данни с клиенти и бизнес партньори;
 • Следи за качествено и срочно изготвяне на документи;
 • Участва в разработването на вътрешноорганизационната система за администриране на процесите в дружеството;
 • Изготвя графици, анализи и справки за изпълнение на договорите на дружеството и доставките на газови уреди и оборудване;
 • Контактува с контрагенти на дружеството и издава фактури от специализиран софтуер.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ: 

 • Висше образование  — професионален бакалавър, бакалавър, магистър;
 • Професионален опит минимум 1 година в областта на логистиката, работа с подизпълнители, доставчици на стоки и специализиран счетоводен софтуер Ажур, ще се считат за предимство;
 • Компютърни умения – много добро владеене на MS Office;
 • Организираност, комуникативност, коректност, отговорност и инициативност. Умения за работа в екип, отлични аналитични умения, с възможности за вземане на решения, позитивен подход към сътрудниците и партньори.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Трудов договор;
 • Конкурентно възнаграждение и бонус при постигнати резултати;
 • Обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията;
 • Възможност за професионално развитие.
Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу до 08.06.2019.  Желаем Ви успех.
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.
Apply View all