Open positions - Овергаз

Open positions

Open positions

Overgas is the largest private investor in the gas sector in Bulgaria. The company implements the full technological cycle: design, delivery, construction, investor control, maintenance and operation of gas distribution networks. Turnkey gasification.
If you want to become part of our team, apply by selecting a suitable position for you.

Главен диспечер "Електро- и топлопроизводство"

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз, с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип организиран и отговорен специалист за позиция Главен диспечер „Електро- и топлопроизводство”.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Определя режимите на работа на топло- и електрогенериращите мощности /когенерация и котли/ в зависимост от потреблението и климатичните условия.
 • Следи и анализира основните производствени и технически показатели за комбинирано производство.
 • Определя оптималните режими на работа на когенератора в летния период с цел постигане на показателите за високоефективно комбинирано производство.
 • Провежда обучение на диспечерите.
 • Прави оценка и разбор на работата на сменните диспечери.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование - специалност „Топлотехника“, „Топлоенергетика“ или подобна.
 • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.
 • Много добро владеене на MS Office.
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Познаване на нормативната уредба в областта на енергетиката и здравословни и безопасни условия на труд ще се счита за предимство.
 • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Apply View all