Open positions - Овергаз

Open positions

Open positions

Overgas is the largest private investor in the gas sector in Bulgaria. The company implements the full technological cycle: design, delivery, construction, investor control, maintenance and operation of gas distribution networks. Turnkey gasification.
If you want to become part of our team, apply by selecting a suitable position for you.

Монтьор „Поддръжка на инсталации и оборудване“

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип отговорен специалист за позиция Монтьор „Поддръжка на инсталации и оборудване“.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Извършва необходимите операции по топлотехническите съоръжения, свързани с монтиране, свързване, пускане и настройка на измервателната апаратура, сервомеханизми, електронни и автоматични устройства в абонатните станции.
  • Извършва текущ, периодичен преглед и основен ремонт, профилактика и текущо обслужване по топлопреносната мрежа и блоковите абонатни станции, котлите и съоръженията в централата.
  • Проверява и отчита контролно-измервателни уреди в абонатните станции.
  • Участва в отстраняването на възникнали аварии.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Средно-специално или висше техническо образование.
  • Огнярска правоспособност ще се счита за предимство.
  • Владеене на MS Office.
  • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
  • Свидетелство за управление на МПС - ще се счита за предимство.
  • Прецизност и отговорност, организираност, умения за работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

 

Apply View all