Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Главен експерт "Ценообразуване"

Екипът на процес "Себестойност и ценообразуване" в "Овергаз Мрежи" АД търси отговорен и мотивиран специалист, който да се присъедини към екипа на позиция Главен експерт "Ценообразуване".

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Образуване и защита пред КЕВР на цени на продукти от регулирани дейности.
 • Образуване на цени на продукти от нерегулирани дейности.
 • Изготвяне на раздел „Цени“ в бизнес плановете и отчетите на „Овергаз Мрежи“ АД.
 • Изготвяне на справки, становища и анализи в областта на ценообразуването.
 • Изготвяне на предложения за промяна на нормативни документи в областта на регулирането в сектор „Енергетика“.
 • Изготвяне на необходимата документация в съответствие с правилата за трансферно ценообразуване.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование – степен „Магистър“ по специалностите „Икономика“, „Енергетика“, „Стопанско управление“ или сходни.
 • Опит в работата с КЕВР и  познания в областта на нормативната уредба на ценообразуване в енергетиката ще се считат за предимство.
 • Минимум 3 години опит в сходна дейност.
 • Компютърна грамотност  -  MS Office
 • Работно ниво на владеене на английски език (ниво В2).
 • Работа в енергийния сектор ще се счита за предимство.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

 

 

Кандидатствай Виж всички