Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Проектант пътно строителство

 „Овергаз Проект“ ЕООД, специализирана в извършването на проектантски дейности, търси отговорен и прецизен специалист за позицията „Проектант пътно строителство”.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изготвя транспортно комуникационни планове, временна организация на движението.
 • Проектира пътни обекти: магистрали, пътища от всички класове, пътни съоръжения, улици, както и проектиране на цялата съпътстваща техническа инфраструктура, свързана с ново строителство или реконструкцията на пътните обекти – пресичане с електрически и съобщителни кабели, въздушни електропроводи, водопроводи и канализация.
 • Участва в създаване, обработване и актуализиране на данни за цифрови модели във формат за AutoCAD. 

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше инженерно образование, Магистър специалност „Транспортно строителство“, специализация „Пътно строителство“, професионална квалификация „Строителен инженер“.
 • Пълна проектантска правоспособност и умения за работа с измервателни уреди.
 • Компетентност в областта на транспортното строителство, транспортни съоръжения и конструкции, геодезия и архитектура. Познания в специализираната нормативна уредба.
 • Административна подготовка на проектната документация.
 • Компютърна грамотност- умение за работа с CAD програми (AutoCad, MCAD и др.).
 • Шофьорска книжка и възможност за пътувания в командировки в страната.
 • Умения за работа в екип, оперативност и прецизност. 

 

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Възможност за професионална реализация.
 • Работа в стабилна среда с висококачествени продукти.
 • Трудов договор с допълнителни финансови стимули.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех. Моля при кандидатстване, да посочите най- ранната дата, от която може да започнете работа.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

 

Кандидатствай Виж всички