Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Търговски представител

„Овергаз Директ“ ЕООД предлага комплексни услуги при реализацията на проекти, имащи за цел повишаване на ефективността на крайното енергийно потребление чрез използване на природния газ, като доказал своите ефективност, икономичност, екологичност първичен енергоносител.

Ако сте инициативна, комуникативна и ориентирана към постигането на резултати личност, с предприемаческо мислене и интерес в областта на продажбите и работа с клиенти, Ви каним да се присъедините към екипа на Овергаз Директ ЕООД.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Планира и извършва дейности, свързани с продажби на продукти и услуги на битови и стопански потребители;
 • Предлага продукти и услуги, предназначени за битови и стопански потребители на природен газ, в съответствие с плановете за продажби на дружеството;
 • Консултира и информира клиентите за продуктите и услугите на компанията;
 • Съдейства и/или сключва договори за доставка на природен газ и изграждане на газови инсталации със стопански и битови потребители;
 • Дава информация, свързана с продажбите на продукти и услуги на клиента;
 • Изготвя документация, справки и отчети, свързани с продажбите на клиенти;
 • Управлява реализацията на договорите за присъединяване и допълнителните договори с битови и стопански клиенти;
 • Активно привлича нови клиенти чрез директни продажби.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо или техническо образование ще се счита за предимство;
 • Търговски опит и/или опит в сферата на строителството ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения – добро владеене на MS Office;
 • Езикови умения -  владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Шофьорска книжка- кат. В и минимум 1 год. стаж като активен шофьор;
 • Ефективна комуникация, адаптивност, инициативност и убедителност, стресоустойчивост и умения за планиране и организиране.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Трудов договор;
 • Конкурентно възнаграждение и бонус при постигнати резултати;
 • Обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията;
 • Допълнителни социални придобивки, съгласно политиката на компанията.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Кандидатствай Виж всички