Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Овергаз общество"

Овергаз е най-голямата частна компания, която инвестира в областта на природния газ в България и привлича все повече специалисти, които желаят да започнат работа в сферата на енергетиката. Вече повече от 30 год. водещи за нас са лоялността и прозрачността в работата.

Ние от Овергаз вярваме, че мисията на човек е да бъде полезен и само създавайки за другите, може да изгражда себе си.

Още от самото създаване на компанията Овергаз инвестира дългосрочно в собствени проекти, насочвани към обществото. Важни елементи на всички тези инициативи са съпричастността, лидерството, участието и ангажираността на служителите.

 

Екипът на процес "Овергаз общество" в "Овергаз Мрежи" АД търси отговорен и мотивиран специалист, който да се присъедини на позиция Експерт.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Инициира и спомага за реализиране КСО проекти на служителите;
 • Допринася за реализиране на ефективна и прозрачна дарителска програма;
 • Изготвя справки и становища за постъпили молби, мотивирани предложения за финансиране и отказ на дарения и спонсорства;
 • Подготвя публикации и комуникационни материали за „Вътрешни комуникации“, блог, сайт и социални медии на Овергаз;
 • Спомага за отношенията с обществени организации, в това число установяване и поддържане на контакти и добри взаимоотношения, координация и комуникации с национални и международни обществени организации;
 • Участва в изграждането на активна и устойчива мрежа на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, програмната и оперативната работа на мрежата;
 • Координира изготвянето на Комюнике за напредък и нефинансови отчети за дейността.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Образование: бакалавърска степен по икономическа или хуманитарна специалност (комуникации или друга);
 • Специализации: управление на проекти, комуникации;
 • Професионален опит: 3+ години;
 • Компютърна грамотност: отлични умения за работа с MS WORD, MS EXCEL, PowerPoint, плюс са работа с Canva или приложения за видео обработка;
 • Езикова подготовка: Отлично владеене на английски език (ниво B2/C1).

 

Придобивки:

Базисният пакет на социалната програма на компанията включва:

 • Застраховка „Живот”;
 • Финансово подпомагане от компанията на служители за отглеждане на дете до 2 години, на самотните родители и при раждане на дете;
 • Ежегодни профилактични прегледи, допълнително здравно осигуряване и медицинско обслужване на работното място;
 • Възможност членовете на семействата на служителите да ползват същия здравен пакет (с изключение на профилактичните прегледи) при същите ценови условия, договорени от компанията;
 • Средства за храна посредством ваучери и консумация на различни видове минерална, изворна и трапезна вода в офиса;
 • Достъп до качествена образователна услуга (частно училище и частна детска градина) на децата на служители посредством субсидиране на разходите в Българско школо;
 • Договорни отношения за преференциални цени с трима доставчици на карти за спорт;
 • До 4 дни допълнителен платен годишен отпуск за Коледно-новогодишните празници;
 • Корпоративни отстъпки.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички