Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Старши експерт "Аварийна служба" за гр. Стара Загора

"Овергаз Мрежи" АД обявява вътрешен и външен подбор за кандидат с желание за развитие в процес "Аварийна служба", който да се присъедини към екипа на компанията като дежурен диспечер.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Сменен режим на работа в процес "Аварийна служба", която включва:

  • Изпълняване задълженията на дежурен диспечер от Диспечерски център, съгласно Наредба № 12 за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителната мрежи.
  • Изготвяне на отчети за потреблението на природен газ по изходни точки от газопреносната мрежа.
  • Изготвяне на баланс на природния газ.
  • Управление на режимите на газоразпределителните мрежи- работен, авариен, ограничителен.
  • Систематизиране и анализ на данните за разход и технологичните параметри на природния газ, получавани чрез SCADA  система.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше инженерно или средно техническо образование.
  • Професионален опит - 3 год. в областта на газоснабдяването.
  • Компютърни умения – MS Office (Word, Excel).
  • Владеенето на английски език на работно ниво ще се счита за предимство.
  • Умения за взимане на решения и психологическа/ емоционална устойчивост, умения за планиране и организиране на работния процес, анализ и систематизация, умения за работа в екип и ефективна комуникация.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички