Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Младши юрисконсулт "Търговско право и нормативна уредба"

"Овергаз Мрежи" АД търси инициативен и мотивиран кандидат с познания в сферата на облигационно, търговско, административно право и процес, който да се присъедини към екипа на звено “Доставка на природен газ“.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Изготвя/съгласува проекти на договори и становища по правни въпроси в сферите енергийно право, облигационно право, търговско право, административно право и процес и др.
  • Участва в преговори с доставчици, клиенти и/или други лица, свързани с дейността на дружеството.
  • Участва в срещи с представители на органи на централната и местна власт, клиенти и партньори, с цел защита интересите на дружествата от групата на Овергаз.
  • Следи за изменения и допълнения на съществуващата нормативна уредба и анализира евентуалното им въздействие върху дейността на дружествата от групата на Овергаз.
  • Осъществява процесуално представителство по административни, граждански и търговски дела.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше образование – специалност „Право”.
  • Допълнителни квалификации по право на ЕС ще се считат за предимство.
  • Свободно владеене на английски език; руски език на работно ниво и/или втори западен език ще се считат за предимство.
  • Компютърни умения – много добри умения за работа с MS Office (Word, Excel); работа с правно-информационни системи.
  • Умения за ефективна комуникация, инициативност, способност за планиране и приоритизиране на задачите и внимание към детайлите.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички