Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт „Разчети с доставчици“ към процес „Счетоводство“

Екипът на отдел "Счетоводство" в "Овергаз Мрежи" АД търси да назначи организиран и прецизен специалист с опит в областта на счетоводното отчитане.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Осчетоводява първични счетоводни документи – фактури, материални запаси, работни заплати, дълготрайни активи;
  • Участва в инвентаризации;
  • Изготвяне на справки за НАП, НОИ, НСИ;
  • Осигурява синтетично и аналитично счетоводно отчитане.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше образование – специалност „Счетоводство“;
  • Минимум 3 години опит като счетоводител;
  • Допълнителни квалификации – обучения по МСФО;
  • Компютърни умения – умения за работа с Ажур и/или SAP-ERP, MS Office;
  • Умения за работа в екип и ефективна комуникация, организираност и прецизност, познаване на законодателството.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. 
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Желаем Ви успех.

 

Кандидатствай Виж всички