Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Сервизен център"- гр. Павликени

"Овергаз Мрежи" АД търси инициативен и отговорен специалист с опит в експлоатацията на инфраструктурни мрежи, който да се присъедини към екипа на Серизния център на компанията в гр. Павликени.
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 • Изпълнява дейности по поддържане на нормална и безопасна работа на газопроводите и съоръженията.
 • Изпълнява дейности по присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа (ГРМ).
 • Изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване.
 • Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ.
 • Осъществява контрол върху строително монтажни работи в близост до ГРМ.
 • Отбелязва извършените дейности по ГРМ.
 • Участва в локализиране и отстраняване на аварии и подава информация към диспечерите.
 • Извършва ремонта и подмяната на аварирали елементи и изготвя документация, свързана с аварии.
 • Изпълнява сервиза на сградни газови инсталации, битови газови инсталации и монтаж на газови уреди.
 • Извършва дейности, свързани с проверката качеството на газа.
 • Извършва дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждането на отчетите в база данни.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Средно техническо образование- предпочитани специалности: „Газова техника”, „Топлотехника”, „Климатична и хладилна техника”, „Електротехника”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Строителна техника” или друга подобна. Висше техническо образование е предимство.
 • Опит в областта на преноса и/ или разпределението на природен газ ще се счита за предимство.
 • Компютърни умения – добро владеене на MS Office.
 • Езикова подготовка – английски и/ или руски език ще се счита за предимство.
 • Шофьорска книжка.
 • Отговорност, умения за комуникация и работа в екип.
 
Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.
Кандидатствай Виж всички