Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт „Контролно- измервателни прибори и автоматика“

„Топлофикация – Разград” ЕАД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия.
Ние търсим инициативен и отговорен екипен играч, който да стане част  от колектива ни.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Извършва текущ и периодичен преглед, текущ, авариен и основен ремонт на машини и съоръжения.
  • Извършва необходимите операции по техническите съоръжения, свързани с пускането и настройката на измервателната апаратура и автоматичните устройства.
  • Ремонтира и проверява измервателни и автоматични устройства и електронна апаратура с голяма сложност и комплексно изпитва такива системи.


 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Средно техническо или висше техническо образование – специалности „Автоматика, информационна и управляваща техника“, „Електроника и микроелектроника“, „Индустриална електроника и компютърна техника“, „Електротехника“ или друга подобна. Познания, свързани с компютърни и други автоматизирани системи за управление са предимство.
  • Компютърни умения- много добро владеене на MS Office.
  • Езикова подготовка – английски език е предимство.
  • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички