Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт „Измерване и отчитане на природен газ“

"Овергаз Мрежи" АД търси инициативен и отговорен специалист с опит в областта на измерването и отчитането на енергия, който да се присъедини към екипа ни.
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 
 • Отговаря за планиране, контрол и отчитане на дейността по измерване и отчитане на природен газ в дружеството;
 • Извършва регулярни и периодични проверки за коректността и точността на измерване на СТИ и свързващите ги съоръжения;
 • Отговаря за небалансите на газ в дружеството, като извършва проверки и дейности, целящи тяхното намаляване;
 • Осъществява контрол и мониторинг на навременното и точно измерване и отчитане на изразходеното количество природен газ от клиентите и въведените отчети в базата данни;
 • Изготвя баланс на газа ежемесечно и дава предложения за подобряването му;
 • Участва в изготвянето на техническите изисквания за доставка и обслужване на средствата за търговско измерване, използвани от дружеството.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование;
 • Минимум 1 година в областта на измерването и отчитането на енергия (топлинна, електрическа или природен газ) и/или разпределението на природен газ;
 • Компютърна грамотност MS Office, системи за измерване и отчитане;
 • Езикова подготовка английски и/ или руски език ще се счита за предимство;
 • Отговорност, умения за комуникация и работа в екип, способност за работа под напрежение;
 • Активен шофьор.
 
 Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

 
Кандидатствай Виж всички