Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Проектант - геодезист

„Газтек БГ” АД e част от Групата Овергаз. Това  е българският център за газови технологии, с основен предмет на дейност консултиране, проучване и проектиране в областта на природния газ, обучение, квалификация и преквалификация на специалисти в газовия бранш.

Газтек БГ търси отговорен специалист, който да се присъедини към екипа на отдел "Геодезия и топография" на позиция Проектант - геодезист.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Извършва специализирани геодезически дейности, необходими при проектиране, строителство и експлоатация на обекти, включващи измервания на мястото на обекта, обработка на резултатите и въвеждане в Географската база данни.
 • Изработва проекти в областта на устройственото планиране (устройствени схеми и планове) и инвестиционното проектиране по съответните части от проектната документация (геодезическа, генерален план), в съответствие с нормативните изисквания и фирмената практика, като:
  • Изготвя технически задания и предложения, обосновава технически решения, като извършва необходимите изчисления.
  • Изготвя количествени сметки и спецификации, изработва чертежи и оформя проектната документация.
  • Упражнява авторски надзор по време на строителството, подписва актове и протоколи.
 • Подписва проектите, които е изработил, за удостоверяване съответствието им с приложимите изисквания.
 • Участва в създаване, обработване и актуализиране на данни за цифрови модели във формат за AutoCAD.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше техническо образование, специалност „Геодезия“.
 • Компютърна грамотност- отлично владеене на AutoCad; MS Office.
 • Опит при работа с геодезически инструменти.
 • Шофьорска книжка и възможност за пътувания в командировки в страната.
 • Умения за работа в екип, отговорност, организираност и прецизност.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

 

Кандидатствай Виж всички