Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Сервизен център" - гр. Ямбол

"Овергаз Мрежи" АД търси инициативен и отговорен специалист с опит в експлоатацията на инфраструктурни мрежи, който да се присъедини към екипа на Серизния център на "Овергаз Мрежи" АД в гр. Ямбол.
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 • Изпълнява дейности по поддържане на нормална и безопасна работа на газопроводите и съоръженията.
 • Изпълнява дейности по присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа (ГРМ).
 • Изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване.
 • Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ.
 • Осъществява контрол върху строително- монтажни работи в близост до ГРМ.
 • Отбелязва извършените дейности по ГРМ.
 • Участва в локализиране и отстраняване на аварии, ремонт и подмяна на аварирали елементи.
 • Информира диспечерите за отстраняването и локализирането на аварии и изготвя документация, свързана с аварии.
 • Изпълнява сервиза на сградни газови инсталации, битови газови инсталации и монтаж на газови уреди.
 • Извършва дейности, свързани с проверката на качеството на газа.
 • Извършва дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждането на отчетите в база данни.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ: 

 • Средно техническо образование- предпочитани специалности: „Газова техника”, „Топлотехника”, „Климатична и хладилна техника”, „Електротехника”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Строителна техника” или друга подобна. Висше техническо образование е предимство.
 • Опит в областта на преноса и/ или разпределението на природен газ ще се счита за предимство.
 • Компютърни умения – добро владеене на MS Office.
 • Шофьорска книжка.
 • Отговорност, умения за комуникация и работа в екип, умения за работа под напрежение.

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Срокът за кандидатстване за позицията е 29.09.2019 г. (включително). Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Кандидатствай Виж всички