Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Търговски представител за гр. Стара Загора

„Овергаз Директ“ ООД е компания, която предлага комплексни услуги при реализацията на проекти, свързани с повишаване на ефективността на крайното енергийно потребление чрез използване на природния газ, като доказал своите ефективност, икономичност, екологичност първичен енергоносител.

 

Търсим проактивен и динамичен търговец, който да се присъедини към екипа на Овергаз Директ, за да увеличи и разшири позициите на предлаганите от компанията продукти и услуги.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 

 • Планира дейности, свързани с продажбата на продукти и услуги на битови клиенти.
 • Активно привлича нови клиенти чрез директни продажби - посещение на потенциални клиенти по предварителен график в Стара Загора и региона.
 • Установява и поддържа дългосрочни отношения с клиентите.
 • Сключва договори за проектиране, изграждане, доставка и монтаж на газово оборудване.
 • Сключва договори за доставка на природен газ и изграждане на газови инсталации.
 • Извършва огледи по обекти, изготвя протоколи и осъществява дейности, свързани със следпродажбено обслужване.
 • Извършва административни дейности, свързани с процеса по продажби и изготвя ежеседмични отчети.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ: 

 

 • Висше техническо или икономическо образование- специалност „Газоснабдяване“, „Топлотехника“,  „Промишлена енергетика“ ще се счита за предимство.
 • Опит в областта на строителството или енергетиката ще се счита за предимство.
 • Професионален опит - минимум 1 год. на подобна позиция.
 • Компютърни умения – много добро владеене на MS Office.
 • Езикови умения - работно ниво на владеене на английски език.
 • Активен шофьор.
 • Ефективна комуникация, енергичност, инициативност и позитивна нагласа, презентационни умения и умения за планиране и организиране.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 

 • Трудов договор и конкурентно възнаграждение.
 • Допълнителни придобивки и бонусна схема при постигнати резултати.
 • Обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията.
 • Възможност за професионално развитие.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Кандидатствай Виж всички