Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Сервизен център" за гр. Пещера

"Овергаз Мрежи" АД търси инициативен и отговорен специалист с опит в експлоатацията на инфраструктурни мрежи, който да се присъедини към екипа на Сервизния център на "Овергаз Мрежи" АД в гр. Пещера.
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 • Изпълнява дейности по поддържане на нормална и безопасна работа на газопроводите и съоръженията;
 • Изпълнява дейности по присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа (ГРМ);
 • Изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване;
 • Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ;
 • Осъществява контрол върху строително монтажни работи в близост до ГРМ;
 • Отбелязва извършените дейности по ГРМ;
 • Участва в локализиране и отстраняване на аварии;
 • Информира диспечерите за отстраняването и локализирането на аварии;
 • Извършва ремонта и подмяната на аварирали елементи;
 • Изпълнява сервиза на сградни газови инсталации, битови газови инсталации и монтаж на газови уреди;
 • Извършва дейности, свързани с проверката на качеството на газа;
 • Извършва дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждането на отчетите в база данни;
 • Изготвя документация, свързана с аварии.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Средно техническо образование- предпочитани специалности: „Газова техника”, „Топлотехника”, „Климатична и хладилна техника”, „Електротехника”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Строителна техника” или друга подобна. Висше техническо образование е предимство;
 • Опит в областта на преноса и/ или разпределението на природен газ ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения – добро владеене на MS Office;
 • Шофьорска книжка;
 • Отговорност, умения за комуникация и работа в екип, планиране и организация на работния процес, умения за работа под напрежение;
 • Постоянен или настоящ адрес в гр. Пещера е предимство.

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички