Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Сервизен център" за гр. Пазарджик

"Овергаз Мрежи" АД търси отговорен специалист с опит в експлоатацията на инфраструктурни мрежи, който да се присъедини към екипа на Сервизния център на компанията в гр. Пазарджик.
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 
 • Изпълнява дейности по поддържане на нормална и безопасна работа на газопроводите и съоръженията.
 • Осъществява контрол върху строително-монтажни работи в близост до газоразпределителната мрежа (ГРМ).
 • Участва в локализиране и отстраняване на аварии, като извършва ремонт и подмяна на аварирали елементи.
 • Изготвя документация, свързана с аварии и информира диспечерите.
 • Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ.
 • Изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване.
 • Изпълнява сервиза на сградни газови инсталации, битови газови инсталации и монтаж на газови уреди.
 • Изпълнява дейности по присъединяване на потребители към ГРМ.
 • Извършва дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждането на отчетите в база данни.
 • Извършва дейности, свързани с проверка качеството на газа.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ: 

 • Средно техническо образование. Предпочитани специалности: „Газова техника”, „Топлотехника”, „Климатична и хладилна техника”, „Електротехника”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Строителна техника” или друга подобна. Висше техническо образование ще се счита за предимство.
 • Професионален опит на подобна позиция. Опит в областта на преноса и/ или разпределението на природен газ ще се счита за предимство.
 • Компютърни умения – добро владеене на MS Office. Умения за работа с CAD системи и специализиран софтуер ще се счита за предимство.
 • Езикова подготовка – английски и/ или руски език ще се счита за предимство.
 • Шофьорска книжка.
 • Отговорност, умения за комуникация и работа в екип, умения за работа под напрежение.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех!

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Кандидатствай Виж всички