Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Старши експерт "Финансово планиране"

Екипът на "Овергаз Мрежи" АД търси отговорен и организиран кандидат с желание за развитие в направление "Корпоративни финанси", който да се присъедини към компанията на позиция Старши експерт "Финансово планиране".

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Разработва/актуализира краткосрочен и дългосрочен финансов план на дружеството, на индивидуално и консолидирано ниво.
 • Подготвя презентации по доклади за Съвет на директорите.
 • Анализира и контролира изпълнението на финансовия план на дружеството, изготвя доклади/презентации за всеки отчетен период.
 • Изготвя отчети към банки кредитори, в т.ч. анализ и отчет на изпълнение на ковенанти.
 • Участва в развитието на съществуващи и/ или нови IT-приложения за финансово планиране и отчет.
 • Изготвя финансови модели за оценка на компания и оценки за икономическата ефективност на нови проекти.
 • Следи промените в нормативната уредба и отразява всички нови изисквания.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование, степен магистър- специалност „Финанси“, „Икономика”, „Счетоводство“, „Стопанско управление“ или др. подобна
 • Задълбочени познания по МСФО. Придобити сертификати по финансово моделиране и планиране ще се считат за предимство.
 • Професионален опит - 5 год., от които минимум 3 год. в областта на финансов анализ, бюджетиране, управленско счетоводство или одит.
 • Отлични умения за работа с MS Office Professional (Word, Excel, Power Point).
 • Работно ниво на владеене на английски език.
 • Умения за ефективна комуникация и работа в екип, отговорност, инициативност, организационни умения и работа при спазване на крайни срокове, отлични аналитични и добри математически умения, с възможност за финансово моделиране, взимане на решения и отстояване на позиция.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.
 
Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.
 
 

 

Кандидатствай Виж всички