Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Проектант - геодезист

 

"Овергаз Мрежи" АД търси отговорен специалист, който да се присъедини към екипа на отдел "Геодезия и топография" на позиция Проектант - геодезист.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Извършва специализирани геодезически дейности, необходими при проектиране, строителство и експлоатация на обекти, включващи измервания на мястото на обекта, обработка на резултатите;
  • Изработва проекти в областта на устройственото планиране (устройствени схеми и планове) и инвестиционното проектиране по съответните части от проектната документация (геодезическа, генерален план), в съответствие с нормативните изисквания и фирмената практика;
  • Упражнява авторски надзор по време на строителството, подписва актове и протоколи;
  • Участва в създаване, обработване и актуализиране на данни за цифрови модели във формат за AutoCAD.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Магистърска степен, специалност „Геодезия“.
  • Компютърна грамотност- отлично владеене на AutoCad, ARCGIS,MS Office.
  • Опит при работа с геодезически инструменти.
  • Шофьорска книжка и възможност за пътувания в командировки в страната.
  • Умения за работа в екип, отговорност, организираност и прецизност.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

 

Кандидатствай Виж всички