Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Заместник - началник "Котелен цех"

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз, с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип отговорен специалист за позиция Заместник - началник "Котелен цех".

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Организира работата на "Котелен цех" съгласно нормативните изисквания.
  • Осъществява и координира връзки между отделните звена при производство на електрическа и топлоенергия.
  • Организира производствени графици.
  • Организира посменен режим на работа на персонала в "Котелен цех".
  • Изготвя справки, отчети и други документи съгласно нормативните изискания.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше техническо образование- специалност "Топлотехника" или сходна.
  • Професионален опит по специалността- минимум 3 год. на ръководна длъжност.
  • Отлични умения за работа с MS Office.
  • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
  • Прецизност, отговорност, коректност, организационни умения и умения за работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички