Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт в Сервизен център в гр. Пазарджик

"Овергаз Мрежи" АД търси отговорен специалист с опит в експлоатацията на инфраструктурни мрежи, който да се присъедини към екипа на Серизния център на компанията в гр. Пазарджик.
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 
 • Изпълнява дейности по поддържане на нормална и безопасна работа на газопроводите и съоръженията.
 • Осъществява контрол върху строително-монтажни работи в близост до газоразпределителната мрежа (ГРМ).
 • Участва в локализиране и отстраняване на аварии, като извършва ремонт и подмяна на аварирали елементи.
 • Изготвя документация, свързана с аварии и информира диспечерите.
 • Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ.
 • Изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване.
 • Изпълнява сервиза на сградни газови инсталации, битови газови инсталации и монтаж на газови уреди.
 • Изпълнява дейности по присъединяване на потребители към ГРМ.
 • Извършва дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждането на отчетите в база данни.
 • Извършва дейности, свързани с проверка качеството на газа.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ: 

 • Средно техническо образование. Предпочитани специалности: „Газова техника”, „Топлотехника”, „Климатична и хладилна техника”, „Електротехника”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Строителна техника” или друга подобна. Висше техническо образование ще се счита за предимство.
 • Професионален опит на подобна позиция. Опит в областта на преноса и/ или разпределението на природен газ ще се счита за предимство.
 • Компютърни умения – добро владеене на MS Office. Умения за работа с CAD системи и специализиран софтуер ще се счита за предимство.
 • Езикова подготовка – английски и/ или руски език ще се счита за предимство.
 • Шофьорска книжка.
 • Отговорност, умения за комуникация и работа в екип, умения за работа под напрежение.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех!

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Кандидатствай Виж всички