Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт в Сервизен център в гр. Пещера

"Овергаз Мрежи" АД търси инициативен и отговорен специалист с опит в експлоатацията на инфраструктурни мрежи, който да се присъедини към екипа на Серизния център на "Овергаз Мрежи" АД в гр. Пещера.
 
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изпълнява дейности по поддържане на нормална и безопасна работа на газопроводите и съоръженията;
 • Изпълнява дейности по присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа (ГРМ);
 • Изпълнява дейности, свързани с метрологични проверки на измервателното оборудване;
 • Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ;
 • Осъществява контрол върху строително монтажни работи в близост до ГРМ;
 • Отбелязва извършените дейности по ГРМ;
 • Участва в локализиране и отстраняване на аварии;
 • Информира диспечерите за отстраняването и локализирането на аварии;
 • Извършва ремонта и подмяната на аварирали елементи;
 • Изпълнява сервиза на сградни газови инсталации, битови газови инсталации и монтаж на газови уреди;
 • Извършва дейности, свързани с проверката на качеството на газа;
 • Извършва дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждането на отчетите в база данни;
 • Изготвя документация, свързана с аварии.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Средно техническо образование. Предпочитани специалности: „Газова техника”, „Топлотехника”, „Климатична и хладилна техника”, „Електротехника”, „Двигатели с вътрешно горене”, „Строителна техника” или друга подобна. Висше техническо образование е предимство;
 • Опит в областта на преноса и/ или разпределението на природен газ ще се счита за предимство;
 • Компютърни умения – добро владеене на MS Office. Умения за работа с CAD системи и специализиран софтуеър ще се считат за предимство;
 • Шофьорска книжка;
 • Отговорност, умения за комуникация и работа в екип, планиране и организация на работния процес, умения за работа под напрежение;
 • Постоянен или настоящ адрес в гр. Пещера е предимство.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички