Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Енергетик

„Топлофикация – Разград” ЕАД е част от групата на Овергаз с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия.

Ние търсим отговорен и коректен специалист, който да се присъедини към екипа ни.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 

  • Ръководи, координира и контролира цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на Инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) и работата на енергийните мрежи и съоръженията в предприятието.
  • Изготвя графици за ремонт, профилактика и текущо обслужване на Инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ), енергийните мрежи и енергосъоръженията.
  • Организира постоянен контрол за правилната експлоатация на Инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ), енергийните мрежи и енергосъоръженията и тяхната обезопасеност при работа.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 

  • Висше образование;
  • Специализации: Електротехника, електрообзавеждане, ел. машини и апарати;
  • Професионален опит - Може и млад специалист;
  • Компютърна грамотност – Отлични умения за работа с MS Office;
  • Езикова подготовка - Ще се счита за предимство.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

 

Кандидатствай Виж всички