Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Главен експерт „Проучване на пазара"

"Овергаз Мрежи" АД търси отговорен и амбициозен специалист, който да отговаря за провеждането на проучвания, сред газифицирани и негазифицирани битови и небитови клиенти.

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Организира дейностите по проучването;
 • Подготвя всички необходими административни документи (договори, заявки, поръчки за плащане, фактури, приемо-предавателни протоколи и т.н.);
 • Разработва въпросници;
 • Изготвя извадки в съответствие с целевата група;
 • Поверява, обработва и анализира получените данни;
 • Изготвя доклади и презентации;
 • Извършва анализ на социално-икономическите и демографски характеристики на регионите и общините чрез кабинетно проучване - национални статистики, журнали, публикации в медиите, научни изследвания и разработки.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше образование - специалност: социология или маркетинг;
 • Професионален опит в социологически и маркетингови проучвания мин. 3 години;
 • Компютърна грамотност Microsoft Office (word, excel, powerpoint) , SPSS;
 • Владеене на английски език (B2);
 • Умения за ефективна комуникация, инициативност, способност за планиране и приоритизиране на задачите, екипни умения и креативност.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

 

Кандидатствай Виж всички