Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Технически сътрудник

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз, с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип организиран и отговорен специалист за позиция "Технически сътрудник".

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Получава, систематизира и разпределя постъпващата кореспонденция в дружеството.
 • Съхранява и отговаря за документация, завежда архив и следи за изрядното му състояние.
 • Участва в обработване на първични счетоводни документи.
 • Изготвя различни видове справки, възложени от ръководството.
 • Изготвя писма, заповеди, доклади, протоколи и др. документи, свързани с дейността на фирмата.
 • Участва в провеждането на инвентаризации.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Средно или висше икономическо образование.
 • Опит на сходна позиция ще се счита за предимство.
 • Много добро владеене на MS Office.
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.
 • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички