Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Експерт "Сервизен център" за гр. София

"Овергаз Мрежи" АД търси отговорен кандидат с желание за развитие в експлоатацията и поддръжката на газоразпределителни мрежи, който да се присъедини към екипа на един от Серизните центрове на "Овергаз Мрежи" АД в гр. София.
 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изпълнява дейности по поддържане на нормална и безопасна работа на газопроводите и съоръженията.
 • Осъществява контрол върху строително монтажни работи в близост до ГРМ.
 • Участва в локализиране и отстраняване на аварии, като извършва ремонта и подмяната на аварирали елементи.
 • Информира диспечерите за отстраняването и локализирането на аварии и изготвя документация, свързана с аварии.
 • Отбелязва извършените дейности по ГРМ.
 • Извършва дейности по запълване с природен газ и разгазяване на участъци от ГРМ и прилежащите съоръжения.
 • Изпълнява дейности по присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа (ГРМ).
 • Изпълнява монтаж на газови съоръжения и изграждане на газови инсталации.
 • Извършва дейности, свързани с проверката на качеството на газа.
 • Извършва дейности по отчитане на изразходеното количество природен газ от потребители и въвеждането на отчетите в база данни.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше или средно техническо образование- специалност „Газова техника” ще се счита за предимство.
 • Компютърни умения – добро владеене на MS Office.
 • Езикова подготовка – владеене на английски и/ или руски език на работно ниво ще се счита за предимство.
 • Шофьорска книжка.
 • Отговорност, умения за ефективна комуникация и работа в екип, планиране и организация на работния процес, желание за развитие.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех!

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

Кандидатствай Виж всички