Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

"Проектант - съгласуване на външни проекти"

„Газтек БГ” АД e част от Групата Овергаз. Това е българският център за газови технологии, с основен предмет на дейност консултиране, проучване и проектиране в областта на природния газ, обучение, квалификация и преквалификация на специалисти в газовия бранш.

"Газтек БГ" АД търси отговорен специалист, който да се присъедини към екипа  на позиция "Проектант - съгласуване на външни проекти".

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  • Извършва щателна проверка на проекти на линейни обекти, включващи: ситуации, надлъжни профили и обяснителна записка, входирани от клиенти (експлоатационни дружества, общински администрации, частни фирми и лица) за съгласуване със съществуващата и по работен проект газоразпределителна мрежа, собственост на  „Овергаз мрежи“ АД;
  • Участва в предоставянето на изходни данни на клиентите (експлоатационни дружества, общински администрации, частни фирми и лица)  за съществуващата или по работен проект газоразпределителна мрежа, собственост на  „Овергаз мрежи“ АД;
  • Изготвя технически издържано становище, за всеки постъпил външен проект       ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

  • Висше инженерно-техническо образование с квалификационна степен „Магистър”.
  • Професионален опит в проектирането на улични разпределителни газопроводи и съоръжения или улични ВиК мрежи и съоръжения, минимум 3 г.
  • Добро познаване на Закон за устройство на територията и подзаконови актове, отнасящи се до  проектирането, устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ; 
  • Компютърна грамотност – отлично владеене на  AutoCad и MS Office;
  • Основни личностни характеристики (качества), необходими за заемане на работното място - умения за работа в екип, отговорност, организираност, прецизност и внимание към детайла. 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

 

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички