Свободни позиции - Овергаз

Свободни позиции

Свободни позиции

Овергаз е най-големият частен инвеститор в газовия сектор на България. Компанията осъществява пълния технологичен цикъл - проектиране, доставка, строителство, инвеститорски контрол, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи. Газификация "до ключ".Ако искате да станете част от нашия екип, кандидатствайте като изберете подходяща за Вас позиция.

Главен счетоводител

„Топлофикация – Разград” АД е част от групата на Овергаз, с основен предмет на дейност производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. Компанията търси за своя екип отговорен и прецизен специалист за позиция „Главен счетоводител”.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Изготвя отчети: индивидуални финансови, данъчни, статистически и регулаторни.
 • Отговаря за изготвянето на счетоводни справки.
 • Осчетоводява данъчни разчети, дълготрайни активи, амортизации и работни заплати.
 • Отговаря за текущ и последващ контрол на първичните счетоводни документи за обработка.
 • Контролира коректността на счетоводната база с данни.
 • Отговаря за счетоводното обслужване на повереното му дружество.

 

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование, степен Магистър със специалност „Финанси, счетоводство и контрол“.
 • Минимум 5 години опит като счетоводител, от които най- малко 1 год. като Главен или Заместник главен счетоводител.
 • Много добро владеене на MS Office, опит при работа със специализирани счетоводни продукти (Ажур L).
 • Отлично познаване и прилагане на данъчното и счетоводно законодателство. Опит в прилагането на МСФО е предимство.
 • Прецизност, отговорност, организационни умения и умения за работа в екип.

 

Ако проявявате интерес към предоставената възможност, моля, кандидатствайте чрез линка по-долу. Желаем Ви успех.

Гарантираме конфиденциалността на Вашите данни. Може да се запознаете с Политиката за поверителност на личните данни, обработвани в процедури за подбор на персонал за Групата Овергаз, тук.

 

Кандидатствай Виж всички